Mieczysław Kielar

Mieczysław Kielar

Wykładowca

----

dr Mieczysław Kielar – doktor nauk wojskowych z zakresu sztuki wojennej – specjalność taktyka, od 1981 – 1984 r. wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, od 1984 – 1986 r. starszy wykładowca, od 1986 – 1989 r. studia doktoranckie w Akademii Sztabu Generalnego WP jako adiunkt. W latach 1989 –1990 r. zastępca dowódcy 2. Brygady Łączności ds. liniowych w Wałczu. W latach 1990 – 2002 r. adiunkt w Katedrze Taktyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Od 2012 r. wykładowca Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, w latach 2013-2016 jako kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. W 2016-2017 wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu sztuki wojennej i taktyki.

Skip to content