prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

----

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1977 r.). Stopień doktora otrzymał w 1987 r., a doktora habilitowanego w 2004r.
Dziekan oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Prowadzi następujące badania: nad identyfikacją człowieka na podstawie śladów czerwieni wargowej i na podstawie śladów małżowiny usznej. Zajmuje się rekonstrukcją przebiegu zdarzenia na podstawie śladów użycia broni palnej; metodyką pracy biegłego; prawem karnym islamu.
Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (ekspert Biura Ekspertyz, członek Rady Naukowej).
Otrzymał m.in. Nagrodę im. Prof. J. Sehna oraz Nagrodę im. Prof. T. Hanauska,
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 1 października 2018 roku związany jako profesor na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.