Robert Sawicki

Robert Sawicki

Wykładowca

----

kpt. dypl. Robert Sawicki – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu a także Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (studia wyższe na Wydziale Wojsk Lądowych i studia na kierunku ekonomicznym). W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie przysposobienia obronnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.Wykładowca w Wyższej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu następnie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Szkolenia Wojska Lądowych(CSWL.) Od 2009 r. wykładowca w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.Nauczyciel akademicki w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Ks. K. Kujawskiego w Inowrocławiu. W 2004 r. wyróżniony dyplomem uznania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za zaangażowanie w realizacje przedsięwzięć prowadzonych w ramach eksperymentu z zakresu edukacji młodzieży szkolnej (koordynacja pracy pomiędzy XXIV LO im. Władysław Łokietka w Poznaniu a CSWL , opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach profilowanych wojskowo).Autor opracowań i artykułów, m.in.: Przygotowanie instruktora przysposobienia wojskowego do prowadzenia zajęć z uczniami klas profilowanych wojskowe, MON, Departament wychowania i promocji obronności, nr 5, Warszawa 2002r.; Behavior in extreme situation as an element of training in total institutions (on the example ot Bundeswehr), WSOWLąd Wrocław 2005.; współautor „Odzyskiwanie izolowanego personelu”, w Biuletynie Metodycznym nr 7 CSAiU, Toruń.

Skip to content