Współpraca międzynarodowa

Uczelnia Partnerska

BREST STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego zawarła umowę z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w celu ustanowienia wzajemnych i bezpośrednich działań w zakresie kształcenia, nauki, kultury, a także podwyższania naukowej efektywności metodologicznej w pracach naukowo-badawczych.

Dla realizacji celu, strony zobowiązały się m.in. do współpracy ze sobą według następujących kierunków:

1. Wymiany studenckiej
2. Współpracy w przygotowaniu wysoko wykwalifikowanych kadr naukowo-pedagogicznych
3. Współpracy w obrębie przygotowania wspólnych programów kształcenia, podwójnych dyplomów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia wykształcenia wyższego
4. Współpracy w zakresie wzajemnych zaproszeń przedstawicieli stron, w celu przeprowadzania wykładów i warsztatów (w tym również w trybie on-line)
5. Przeprowadzania wspólnych naukowych i naukowo-technicznych badań
6. Przeprowadzania wspólnych konferencji, seminariów i sympozjów
7. Publikacji badań naukowych
wsp inowrocławbrest_university