Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu decyzji środowiskowych w świetle praktyki orzeczniczej

By in
129

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu decyzji środowiskowych w świetle praktyki orzeczniczej, które odbędzie się dnia 23 września 2021 r. o godz. 12.00 w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, ul. NMP 19a.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

         Szkolenie prowadził będzie mgr Jerzy Jamiołkowski, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, starszy wykładowca na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu. Od 4 kwietnia 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Przedsiębiorstwo i Prawo”. Od 1 października 2018 r. został powołany na pełnomocnika Rektora WSP w Inowrocławiu ds. jakości kształcenia.  Ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim (1982 r.), Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996 r.) oraz studia podyplomowe „Matematyka z Informatyką” na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1987 r.). Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Bydgoszczy, zakończoną zdaniem egzaminu radcowskiego (1999 r.). Od roku 1982 do 1998 związany z bydgoską oświatą. W latach 1997-2006 nauczyciel akademicki – asystent  w Instytucie Prawa Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2009-2015 prowadził wykłady z prawa cywilnego i administracyjnego na podyplomowych studiach „Administracja Samorządowa” przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w ramach szkoleń kandydatów  na członków rad nadzorczych z udziałem spółek Skarbu Państwa. Dokonywał oceny pod względem formalnoprawnym wniosków  o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, jako ekspert powołany przez Ministerstwo Środowiska. Od 2012 r. prowadzi zajęcia z prawa ochrony środowiska dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego oraz administracyjnego, w tym siedmiu glos do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

Wstęp wolny.

 W przypadku zainteresowania proszę o kontakt oraz zapisy do dnia 22 września 2021 r.:

Dziekanat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

tel.: (52) 52 00 144

adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)