ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 787) (do pobrania)

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861) (do pobrania)

3. Zarządzanie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) (do pobrania)

4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora WSP nr 9/2019 z dnia 23 września 2019 r. Wniosek o zwrot kwoty wpłaconej za Elektroniczną Legitymację Studencką  (do pobrania)

5. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora WSP nr 9/2019 z dnia 23 września 2019 r.Oświadczenie o utracie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (do pobrania)

Informacje Ogólne

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) zastąpiła papierowe legitymacje.
Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która od naboru w roku akademickim 2019/2020 zastąpiła papierowe legitymacje
Zawiera: zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących studentom.
Wzór ELS został określony w rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (plik do pobrania powyżej).

Student otrzymuje jedną legitymację na cały czas trwania studiów (nie dotyczy to sytuacji szczególnych, w których konieczne jest wydanie duplikatu ELS lub nowej ELS ze zmienionymi danymi).

Student może posługiwać się elektroniczną legitymacją nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, jednakże w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Opłaty 
za
dotyczące
 ELS

Wysokość opłat za wydanie ELS określa właściwe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

  • • Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty
  • • Czas zaksięgowania wpłaty za ELS na koncie WSP trwa 7 dni (w przypadku zwykłego przelewu)
  • • Nie ma możliwości przyspieszenia wyrobienia ELS okazując potwierdzenie wykonania przelewu

Osoby, które zawarły umowę z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące stawki: pierwsza legitymacja 22 zł, duplikat 33 zł.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ELS

Przy składaniu wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) w Dziekanacie WSP prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych osobowych. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za złożenie błędnych danych.

 

– wymiary 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi,

-maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB,

– zdjęcie, które wgrywamy na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej zostanie przesłane, będzie umieszczone na ELS. Jeżeli zatem np. skanujemy zdjęcie formatu legitymacyjnego używając domowego skanera i w efekcie mamy duży plik formatu A4, a nasze zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli nam na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami.

Zdjęcie przesyłamy na adres mailowy: dziekanat@wsp-inow.pl w tytule wiadomości e-mail wpisując: zdjęcie ELS / imię, nazwisko / nr albumu

Przykład: zdjęcie ELS / Jan Kowalski / nr albumu: 1214