HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

By in
5133

 

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

II EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STYCZEŃ 2020 

Dlaczego nowy kierunek jest ważny?

Higiena i epidemiologia to dziedziny badające i zapewniające jak najlepsze warunki do pracy i życia.   Studia stanowią praktyczne uzupełnienie obowiązujących przepisów w zakresie higieny oraz działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Do kogo kierowane są studia?

Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, które zajmują  się lub zamierzają się zajmować zawodowo problemami higieny i epidemiologii. Studia kierowane  są do lekarzy, pielęgniarek, chemików, biologów, specjalistów zdrowia publicznego, dietetyków i technologów żywności, analityków medycznych oraz innych po uzyskaniu zgody kierownika studiów, a w szczególności pracowników SANEPID-u, chcących poszerzyć swoje kompetencje oraz uzyskać awans zawodowy. 

 Jakie należy spełniać kryteria, by studiować higienę i epidemiologię?

Kandydaci na studia powinni być absolwentami studiów na kierunkach:

– lekarski, pielęgniarstwo, chemia, biologia, zdrowie publiczne, dietetyka, technologia żywności, analityka medyczna oraz innych,

Jak wyglądają, Ile trwają i ile kosztują studia w zakresie higieny i epidemiologii?

  • Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin)
  • Tabela opłat studiów podyplomowych znajduje się w sekcji do wglądu poniżej
  • Profil kształcenia: praktyczny

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, treningów, warsztatów, symulacji, studium przypadku, wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy z ludźmi. Zespół reprezentują specjaliści z wielu dziedzin, którzy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom zajęć. 

Jak wygląda program studiów?

Studia podyplomowe z zakresu higieny i epidemiologii stanowią interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą w sobie wiedzę  z zakresu nadzoru nad wodą, bezpieczeństwem radiacyjnym, bezpieczeństwem w zakładach pracy, żywnością i żywieniem, kosmetykami, placówkami szkolno – wychowawczymi, oświaty i promocji zdrowia, działalnością przeciwepidemiczną, jakością, zdrowiem. Kierunek ten został stworzony w odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku.

Jakie są warunki zaliczenia studiów i uzyskania dyplomu?

Warunkiem uzyskania zaliczenia studiów i uzyskania dyplomu jest zdanie sesji egzaminacyjnej z przedmiotów objętych programem studiów oraz przystąpienie do egzaminu ustnego składającego się z trzyosobowej komisji egzaminacyjnej.

Jak wygląda sylwetka absolwenta?

Oferowane studia podyplomowe wyposażą słuchaczy zarówno w wiedzę, umiejętności jak i nowe kompetencje społeczne w zakresie higieny i epidemiologii. 

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia zdrowotnego, m.in.:

– w instytucjach związanych z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych.

 

Zobacz program studiów

 

Tabela Opłat    
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Całkowity koszt 2-semestralnych studiów podyplomowych:3450 zł
1. Jednorazowa:3450 zł
2. Opłata ratalna:Opłata ratalna:
asemestralna:
I semestr rata w wysokości 1725 zł
II semestr rata w wysokości 1725 zł
cmiesięczna:
10 rat - 345,00 zł