monografie

Odpowiedzialność za wypadki drogowe. Aspekty karnoprawne i procesowe

dr Wiesław Juchacz
dr hab. Igor Zgoliński
dr Dariusz Kala

dr hab. Tomasz Oczkowski

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu
ul. Kiełbasiewicza 7, 87-100 Inowrocław
tel. (52) 52 00 144

Numer 1/2020

Studio KROPKA dtp – Piotr Kabaciński
Na okładce grafika – Fotolia – © sima

Drukarnia POZKAL Spółka z o.o. Spółka komandytowa
ul. Cegielna 10/12, 88-100 Inowrocław

Sekretarz/osoba odpowiedzialna za kontakt z wydawnictwem:
Anna Bogdanowicz
adres e-mail: marketing@wsp-inow.pl