NSZZ Policja

             W dniu 11.10.2019 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu i NSZZ Policjantów województwa kujawsko – pomorskiego oraz NSZZ Pracowników Policji  podpisały List intencyjny ws. współpracy i możliwości korzystania z ulg/zniżek w opłatach czesnego za studia/kursy i szkolenia na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów oraz pracowników policji, przygotowania policjantów przygotowujących się do odejścia ze służby i emerytowanych policjantów oraz pracowników policji

Uczelnia oświadcza, że wysokość zniżek w opłatach czesnego dla następujących produktów wynosi:

UWAGA! Zniżki nie łączą się z bieżącymi promocjami oraz ze zniżkami dla absolwentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.

Zniżki nie dotyczą studiów dofinansowanych ze środków unijnych.

Warunkiem skorzystania ze zniżek jest uruchomienie wybranego kierunku studiów/szkolenia.

Zapis na studia następuje bezpośrednio w Biurze Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Weryfikacja beneficjentów następować będzie w Biurze Rekrutacji na podstawie legitymacji: policjanta, emeryta/rencisty policyjnego lub pracownika policji.

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.