OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

By in
1423
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

Chcesz zostać inspektorem danych osobowych?

Podejmij studia podyplomowe w tym zakresie na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych skierowane są do osób zainteresowanych problematyką danych osobowych, a w szczególności przyszłych inspektorów ochrony danych osobowych.

Celem niniejszych studiów jest zaprezentowanie szeroko rozumianej problematyki ochrony danych osobowych, przedstawienie nowej regulacji w tym zakresie tj.  Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (RODO)  oraz przygotowanie do objęcia funkcji inspektora danych osobowych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w praktyce absolwent będzie mógł ubiegać się o wpis jako Inspektor Danych Osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferta skierowana jest również do administratorów danych osobowych, pracowników, którzy w swojej pracy przetwarzają dane oraz przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w przetwarzaniu danych osobowych.

Program Studiów Podyplomowych

Koordynator kierunku: mgr Karolina Niedzielska

54321
(0 votes. Average 0 of 5)