Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej

By in
81

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora począwszy od dnia 01 stycznia 2023r., maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1294,40 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy).

Do dnia 31.12.2022 r. maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosiła 1051, 70 zł.

Załącznik: Zarządzenie nr 1_2023 ws. ogłoszenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

54321
(0 votes. Average 0 of 5)