Rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi.

By in
113

W dniu 17 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono wnioski o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne oraz zapomogi.

Wydziałowa Komisja Stypendialna w porozumieniu z Rektorem Uczelni ustaliła wysokość stypendiów na poziomie:

stypendium rektorskie:

punkty:

27 – 30,99: 200, 00 zł

31 – więcej: 300, 00 zł

stypendium socjalne:·   

0,00 – 1051,70: 700 zł

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

I stopień (znaczny): 550, 00 zł

II stopień (umiarkowany): 450, 00 zł

III stopień (lekki): 300, 00 zł    

zapomoga finansowa: 1000,00 zł

W związku z przekroczeniem limitu 10% na stypendia rektora na danym kierunku, została podwyższona średnia do uzyskania stypendium, do wysokości:

– kierunek „administracja”: 4,75

Zapraszamy po odbiór decyzji Komisji Stypendialnej od dnia 9 stycznia 2023 r. w Dziekanacie Wydziału przy ul. Najświętszej Marii Panny 19a.

Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)