ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE. ZAGADNIENIA PRAWNO - MATERIALNE, PROCESOWE, WYKONAWCZE I MEDYCZNE

By in
283
ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE. ZAGADNIENIA PRAWNO - MATERIALNE, PROCESOWE, WYKONAWCZE I MEDYCZNE

Dnia 24 kwietnia 2018 roku w Saloniku Literacko – Artystycznym Biblioteki Miejskiej w  Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. „Środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, wykonawcze i medyczne” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego wraz z Stowarzyszeniem Temida oraz Stowarzyszeniem im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.

Konferencja objęta została patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzy, który dokonał uroczystego jej otwarcia.

Gościliśmy wielu wybitnych prelegentów, specjalistów z zakresu prawa karnego i kryminologii z ośrodków naukowych w całej Polsce, takich jak prof. dr hab. Ryszard Stefański, dr Blanka Stefańska, Sędzia Sądu Najwyższego dr Dariusz Kala czy Sędzia Sądu Okręgowego, dr hab. Igor Zgoliński.

Głównym przedmiotem konferencji były środki zabezpieczające w postaci pobytu w szpitalu psychiatrycznym, terapii i terapii uzależnień.

Tematy wygłaszanych referatów obejmowały zagadnienia z zakresu problematyki środków zabezpieczających w kontekście historycznym, prawno – porównawczym i prawno -międzynarodowym, a także  kwestie związane z procedurą orzekania środków zabezpieczających i ich wykonania.

Rozszerzone wersje referatów konferencyjnych zostaną zebrane w postaci artykułów  w publikacji pokonferencyjnej (monografii), gdzie znaleźć można będzie także prace innych autorów poruszające problematykę środków zabezpieczających.

 

Program konferencji

54321
(0 votes. Average 0 of 5)