Stypendia

FUNDUSZE STYPENDIALNE

Informacja Zbiorcza

Od 3 października wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej – stypendium rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi – można złożyć na trzy sposoby:

  • -osobiście – w Dziekanacie Uczelni w dniach od wtorku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00,
  • osobiście – w Dziekanacie Uczelni, w czasie weekendów zjazdowych, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: “STYPENDIA”;

za pośrednictwem poczty poleconej, przesłanej na dane adresowe Uczelni z dopiskiem: “STYPENDIA

Przypominamy, iż mają Państwo czas do 3 listopada 2020 roku.

    Studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego.

   Proponowane stypendia to realna szansa na zarówno swobodny rozwój i poszerzanie naukowych horyzontów, jak i konkretna pomoc w trudniejszej sytuacji finansowej.

   Skorzystaj z naszego systemu stypendialnego i studiuj bez finansowych przeszkód.

   Po jakie stypendium możesz sięgnąć jako student WSP?

   Naszym studentom oferujemy przede wszystkim stypendia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

   Co daje stypendium podczas studiów? Otrzymując stypendium, zyskujesz środki finansowe np. na opłacenie czesnego. To także dodatkowa forma finansowania, którą możesz przeznaczyć na dowolny inny cel lub też rozwiązanie umożliwiające studiowanie, praktykę lub staż za granicą.

Gdzie złożyć dokumenty dokumenty?

W budynku Uczelni od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

tel. kontaktowy: 52 52 00 144

 Listownie na adres:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

St. Kiełbasiewicza 7

88-100 Inowrocław

Z dopiskiem „STYPENDIA”