STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM  REKTORA

O Stypendium Rektora może ubiegać się student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Uzyskał średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,5 oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku na Wydziale Nauk Stosowanych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.
  2. Posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  3. Posiada wysokie osiągnięcia artystyczne.
  4. Posiada osiągnięcia naukowe (np. publikacje naukowe).

Nowe wnioski stypendialne na rok akademicki 2020/2021 dostępne są w plikach do pobrania poniżej