Przedsiębiorstwo i Prawo

By in
2793

RADA NAUKOWA

Przewodniczący                    –                 Bogusław SYGIT

Członkowie:  Bożena GRONOWSKA, Brunon HOŁYST, Jerzy JAMIOŁKOWSKI, Przemysław JUCHACZ, Wiesław JUCHACZ, Jerzy KASPRZAK, Marta LANG, Tomasz NIKLAS, Mieczysław OLIWA, Lech K. PAPRZYCKI, Mariusz PARADOWSKI, Emil PŁYWACZEWSKI, Wiesław POMORSKI, Wojciech RADECKI, Karol ŚLIWKA, Andrzej WAŻNY

 

REDAKCJA

Redaktor Naczelny              –  Wojciech KOTOWSKI

Z-ca Redaktora Naczelnego –  Tomasz NIKLAS

Sekretarz Redakcji               – Anna BOGDANOWICZ

WYDAJE
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. KSIĘCIA KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO

Adres Redakcji:

88-100 Inowrocław, ul. Kiełbasiewicza 7,

Tel. 531 055 026

e-mail: marketing@wsp-inow.pl

 

Skład

Maciej ŚWIĘTEK

 

Projekt okładki, druk i dystrybucja:

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4

tel. 15 644 04 00, fax. 15 832 77 87

e-mail: marketing@wds.com.pl

www.wds.pl

ISSN   nakład 500 egz.

______________________________________________

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa

54321
(0 votes. Average 0 of 5)