Zarządzanie logistyką

By in
2010
Zarządzanie logistyką

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie logistyką przygotowują do podjęcia pracy w charakterze specjalisty ds. operacyjnego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym. Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach odpowiedzialnych za transport towarów, zarządzanie obiektami magazynowymi, gospodarkę zaopatrzeniową lub wewnętrzny obrót towarowy. Będzie przygotowany do wykonywania obowiązków na stanowiskach logistycznych, także na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach oraz centrach logistycznych, a także będzie posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz umiejętność rozwiązywania problemów logistycznych w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania obrotem towarowym na rynku krajowym i międzynarodowym oraz umiejętności analizowania, planowania i koordynacji działań zaopatrzeniowych, kontroli jakości dostaw. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)