Konferencja Samorządowcy - Przedsiębiorcy

By in
489

Z inicjatywy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu oraz Poseł na Sejm RP, Magdaleny Łośko, dnia 29 stycznia br. odbyło się spotkanie samorządowców oraz przedstawicieli związków przedsiębiorców z powiatów: inowrocławskiego, radziejowskiego i  mogileńskiego.

Głównym tematem spotkania były konsultacje przed zakończeniem prac nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. Jest to dokument programowy, określający kierunki rozwoju naszego regionu. Będzie stanowił również podstawę do opracowania regionalnego programu operacyjnego w kolejnej perspektywie finansowej. Rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania unijnego okresu programowania 2014–2020. Dotychczas realizowana w naszym województwie strategia Plan modernizacji 2020+ została przyjęta w 2013 r., dlatego odzwierciedla potrzeby regionu zidentyfikowane w tamtym okresie. Wiele z nich uległo w międzyczasie zmianie.

Podczas spotkania samorządowców z  przedsiębiorcami Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  Elżbieta Piniewska podkreśliła, jak ważne podczas przygotowywania nowych dokumentacji będą konsultacje, które zakładają szeroki udział społeczny na wszystkich etapach powstawania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r.

Dodatkowo, prelegenci podczas spotkania w  inowrocławskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości przedstawili uczestnikom informacje na temat obecnych programów finansowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizacji bieżących zadań oraz zobowiązań na lata 2021–2027.

W spotkaniu wziął również udział Poseł na Sejm RP, Dariusz Kurzawa, który zaproponował inicjatywę wypracowania modelu przyszłej współpracy pomiędzy samorządowcami i przedsiębiorcami z Kujaw Zachodnich.

Materiały prezentacyjne ze spotkania stanowią załącznik do pobrania poniżej.

54321
(2 votes. Average 5 of 5)