OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTA

Absolwenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości mogą liczyć na wsparcie Uczelni w dalszym rozwoju naukowym oraz kwalifikacji zawodowych. Wiąże się to z szeroką ofertą edukacyjną studiów podyplomowych oraz z korzystnymi warunkami finansowania kształcenia w formie atrakcyjnych zniżek dla absolwentów.

Absolwenci studiów I stopnia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w WSP, otrzymują zniżkę 10% w opłatach czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, którzy rozpoczną naukę na kolejnym kierunku studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 10% w opłatach czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych.

Uwaga! Zniżki i promocje nie sumują się.