Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy

WSP współpracuje z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy

W dniu 24.09.2019 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy (OAZ) podpisały List intencyjny ws. współpracy i możliwości korzystania z ulg/zniżek w opłatach czesnego za studia/kursy szkolenia dla pracowników Resortu Obrony Narodowej, żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Uczelnia oświadcza, że wysokość zniżek w opłatach czesnego dla następujących produktów wynosi:

1. Studia I stopnia 15% od wartości katalogowej na I rok nauki
2. Studia podyplomowe 15 % od wartości katalogowej w całym okresie nauki
3. Kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich – zniżka ustalana indywidualnie
4. Szkolenia językowe – zniżka ustalana indywidualnie.
5. Pozostałe szkolenia: a) szkolenia otwarte: zniżka ustalana indywidualnie
b) szkolenia zamknięte: zniżka ustalana indywidualnie
6. Zwolnienie z opłaty wpisowej.
7. Link do formularza rekrutacyjnego

UWAGA: Zniżki nie łączą się z bieżącymi promocjami oraz ze zniżkami dla absolwentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
Zniżki nie dotyczą studiów i kursów dofinansowanych ze środków unijnych.
Warunkiem skorzystania ze zniżek jest uruchomienie wybranego kierunku studiów/szkolenia.

– zapis na studia następuje: bezpośrednio w Biurze Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7 (88-100 Inowrocław)
– weryfikacja beneficjentów następować będzie w Biurze Rekrutacji na podstawie legitymacji wojskowej żołnierza lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.