Samorząd studencki

Samorząd Studencki Wyżej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Dołączając do grona naszej zbiorowości akademickiej zdanie każdego studenta jest branie pod uwagę, a co się z tym wiąże każda taka osoba może brać czynny udział w wyborach do Samorządu Studenckiego.

 

Samorząd Studencki
Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego:
Członkowie: