Zarządzanie Kryzysowe

By in
1588
Zarządzanie Kryzysowe

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kryzysowe przygotowują słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

Głównym celem studiów jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: prawidłowej diagnozy zagrożeń – naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej, umiejętności szybkiego usunięcia skutków kryzysu.

Obszary kształcenia

W ramach studiów realizowane są zagadnienia z obszaru:

  • Polityki bezpieczeństwa państwa.
  • Obrony cywilnej
  • Komunikacji społecznej
  • Podstaw ratownictwa
  • Zarządzania (bezpieczeństwem, ryzykiem)

Do kogo są skierowane studia

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów szkół wyższych, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Forma zajęć

  • wykłady
  • ćwiczenia
  • seminaria

Forma zaliczeń

Uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów, zdanie egzaminu końcowego

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)