Zarządzanie

By in
1421
Zarządzanie

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)