Kryminologia

Kryminologia

----------------

Termin kryminologia pochodzi od od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz wyrazu logos (naukę). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o przestępczości. Kryminologia jako kierunek studiów wyższych adresowany jest nie tylko w stosunku do osób chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie  zatrudnienia w służbach mundurowych, ale także kierowany dla  pasjonatów interesujących się wydarzeniami kryminalnymi, sprawstwem czynów karalnych oraz ofiarami przestępstw. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie nauczania wymienia się m. in.: prawo karne, proces karny, psychologiczne profilowanie sprawców zabójstw, wiktymologię ofiary przestępstw, socjologię patologii społecznych, naukę o państwie i prawie, medycynę sądową oraz techniki kryminalistyczne i śledcze.

W ramach kierunku studiów I stopnia proponuje się kandydatom pięć specjalności:

Wybrane przedmioty:

Polityka społeczna 
Postępowanie w sprawach nieletnich 
Ujemne zjawiska społeczne jako czynnik kryminogenny
Przestępczość z perspektywy krajowej
Medyczne prawo karne
Handel ludźmi

Wybrane przedmioty:

Zarządzanie ryzykiem 
Prawo penitencjarne
Psychologia penitencjarna 
Ergonomia i ochrona pracy funkcjonariusza służby więziennej 
Zarządzanie długiem i majątkiem komunalnym
Status sprawcy w postępowaniu karnym

Wybrane przedmioty:

System ochrony gospodarki 
Prawo dowodowe
Reakcja na wykroczenia
Współpraca międzynarodowa Policji 
Prewencja kryminalna 
Prawo policyjne

Wybrane przedmioty:

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych
Psychologiczne koncepcje człowieka
Systemy instytucji profilaktyczno społecznych i resocjalizacyjnych 
Socjologiczne podstawy resocjalizacji 
Profilakyka zachowań ryzykownych 
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

Wybrane przedmioty:

Prawna ochrona pokrzywdzonego 
Typologia przestępstw
Psychopatologia kryminalna 
Techniki negocjacyjne
System pomocy ofiarom przestępstw
Cywiloprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 
previous arrow
next arrow
Slider

Współpracują z nami

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Zakład Karny w Inowrocławiu - Służba więzienna

Zarząd Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej województwa kujawsko - pomorskiego

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa kujawsko – pomorskiego