Współpraca z więziennictwem

            Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pracowników Służby Więziennej, przygotowania Funkcjonariuszy przygotowujących się do odejścia ze służby i emerytowanych Funkcjonariuszy, pracowników Służby Więziennej, do dalszej aktywności zawodowej w środowisku cywilnym, z uwzględnieniem potrzeb oraz wymogów lokalnego rynku pracy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu oferuje dogodne zniżki w opłatach dla następujących produktów:

Studia I stopnia 15% od wartości katalogowej na I rok nauki

Studia podyplomowe 15% od wartości katalogowej w całym okresie nauki

Kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich – zniżka ustalana indywidualnie

Szkolenia językowe – zniżka ustalana indywidualnie

Pozostałe szkolenia:

Pozostałe szkolenia: - szkolenia otwarte – zniżka ustalana indywidualnie - szkolenia zamknięte – zniżka ustalana indywidualnie

Zwolnienie z opłaty wpisowej.

Uwaga

  • Zniżki nie łączą się z bieżącymi promocjami oraz ze zniżkami dla absolwentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
  • Zniżki nie dotyczą studiów dofinansowanych ze środków unijnych.
  • Warunkiem skorzystania ze zniżek jest uruchomienie wybranego kierunku studiów/szkolenia.

Rekrutacja

Zapis na studia/kursy/szkolenia następuje: bezpośrednio w Biurze Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Weryfikacja beneficjenta następować będzie w Biurze Rekrutacji na podstawie legitymacji: Strażnika Więziennego, emeryta/rencisty Służby Więziennej lub pracownika Służby Więziennej.

Oferta kierunków studiów I stopnia: https://wsp-inow.pl/services/

*Oferta kierunków studiów podyplomowych: https://wsp-inow.pl/cherry-services/studia-podyplomowe/

*Oferta kursu przygotowawczego z metodyki pisania prac doktorskich: https://wsp-inow.pl/warsztaty-doktorskie/

Oferta kursów i szkoleń*: https://wsp-inow.pl/kursy-i-szkolenia/

*Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje możliwość uruchomienia kierunku studiów podyplomowych, opracowanie programu studiów, szkolenia czy kursu dedykowanego pracownika konkretnego sektora wraz z uwzględnieniem oferty zniżki.