Zarządzanie zasobami ludzkimi

By in
1581
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowują specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków poprzez przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi i kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

Dzisiejszy rynek pracy niesie ze sobą wiele wyzwań i  wymaga od pracownika elastyczności oraz umiejętności przekwalifikowania się. Dlatego nasze studia podyplomowe są przydatne dla wszystkich osób, które teraz lub w przyszłości planują zmianę pracy, awans, kierują ludźmi lub pracują w większych zespołach. Zdajemy sobie sprawę z konieczności współpracy nauki z biznesem, staramy się, aby podstawowa wiedza akademicka z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi była podana w przystępnej formie z wieloma przykładami z praktyki. Realizowane przedmioty gwarantują zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy o zasobach ludzkich w organizacji, które można wykorzystać w swojej karierze zawodowej.

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacji, nabycie przez słuchaczy umiejętności posługiwania się narzędziami HR i wzrost efektywności procesów kadrowych, prowadzonych przez absolwentów studiów.

Propozycja przedmiotów

  • Podstawy zarządzania
  • Kierowanie ludźmi
  • Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych
  • Finansowe systemy motywacyjne
  • Prawne aspekty w ZZL
  • Zarządzanie wynikami pracy i kompetencjami (Performance Management)

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)