Services

What We Do?

Learn more about services we offer and choose the appropriate one to resolve your issue.

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z budowaniem kariery w oparciu o zarządzanie na szczeblu regionalnym jest odpowiednio szybka i precyzyjna

View Details

Termin kryminologia pochodzi od od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz wyrazu logos (naukę). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o przestępczości.

View Details

AdministracjaTermin administracja pochodzi od od łacińskiego słowa administrare (zarządzać) oraz wyrazu ministrare (służyć). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o służebnej

View Details

Poniżej przedstawiona jest lista dostępnych kierunków kształcenia na studiach podyplomowych WSP. Obszar nauk o zdrowiu Bezpieczeństwo i higiena pracy z

View Details

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje dogodny system opłat.    

View Details

Our Projects

We are proud to show you our projects that were made with all our skills and professionalism.

  • Wszystkie
  • Konferencje
  • Konferencje Naukowe

What People Think

About Us

“Kryminologia jest królową nauk penalnych. Zdobywanie więc wiedzy, którą niesie za sobą ta nauka – to przywilej jedynie tych, którzy chcą znać metodykę badań zachowań przestępczych, w tym etiologię ich czynów, osobowość sprawców, sposoby wykonywania czynów zabronionych – oraz umieć wykorzystywać instrumenty zapobiegające i zwalczające przestępczość. Powiedzenie więc, że warto studiować kryminologię – to powiedzenie…

prof. dr hab. Bogusław Sygit

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu jest pierwszą Uczelnią Wyższą z siedzibą w Inowrocławiu. Jako pierwsza Uczenia Wyższa w regionie kształcimy na kierunku Kryminologia. Już dziś zapraszam wszystkie chętne osoby do zapoznania się z naszą szeroką ofertą edukacyjną !

Wiesław Juchacz Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, Polska
Our experts will solve them in no time.

Have Any Household Problems?