Jak zapisać się na studia

wsp_czarno_bialy

Rekrutujemy na studia LICENCJACKIE oraz na wyższe semestry studiów niestacjonarnych, a także na studia PODYPLOMOWE rozpoczynające się na przełomie stycznia i lutego 2020 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Wybrany kierunek studiów okazał się niewłaściwy? Przenieś się do Uczelni Księcia Kazimierza Kujawskiego. Szczegóły poniżej.

Zasady rekrutacji na studia I Stopnia

Zostań naszym studentem już dziś!
Wypełnij formularz on-line  i zarezerwuj miejsce na wybranym kierunku studiów w WSP. Dokumenty możesz dostarczyć w późniejszym terminie, bądź przesłać poleconą drogą pocztową.

Pełną ofertę edukacyjną Uczelni znajdziesz tutaj.

Terminy rekrutacji:
Rekrutacja na studia I stopnia prowadzona jest do 28 lutego 2020 r.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Zasady rekrutacji na studia wyższe:

  • 1. Wypełnij formularz on-line
  • 2. Wpłać opłatę rekrutacyjną w wysokości: 85 zł;
  • 3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni (możesz przesłać je także drogą pocztową). Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej: - kserokopia oryginału bądź odpisu świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika Uczelni); - 4 zdjęcia formatu 35 x 45 mm (wzór jak do dowodu osobistego); - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, wpłacanej na numer konta Uczelni: Bank Millennium 58 1160 2202 0000 0001 4173 4996, tytułem: imię, nazwisko / opłata rekrutacyjna na studia I stopnia / wybrany kierunek studiów - dowód osobisty (w celu okazania pracownikowi Uczelni)

Kontakt:
Biuro Rekrutacji WSP

Odwiedź nasz punkt rekrutacyjny przy ul. S. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław
poniedziałek – nieczynne
wtorek: 10.00 – 18.00
środa: 08.00 – 16.00
czwartek 08.00 – 16.00
piątek 08.00 – 16.00
tel. 52 52 00 144,
e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

FAQ

Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunkach: Kryminologia, Administracja, Zarządzanie, w ramach których kształci na kilkunastu wybranych specjalnościach.
Zapoznaj się z pełną ofertą studiów I stopnia

By zostać studentem studiów licencjackich (I stopnia) należy posiadać świadectwo egzaminu maturalnego. O przyjęciu na wybrany przez Ciebie kierunek, decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje limit miejsc na każdym kierunku. Nie ma znaczenia ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym, ani wybór zdawanych przedmiotów.

Wszystkie kierunki w WSP prowadzone są w trybie zaocznym, czyli niestacjonarnym.
Na studiach niestacjonarnych (nst.) zajęcia odbywają się w weekendy. Zjazdy odbywają się zazwyczaj co drugi tydzień, co daje możliwość pogodzenia pracy z nauką bądź podjęcie pracy lub zdobycie doświadczenia podczas stażu i praktyk.

To Ty decydujesz, jak płacisz za studia. W Uczelni obowiązuje przejrzysty system opłat. Możesz wybrać czesne stałe lub czesne stopniowane – szczegóły znajdziesz w tabeli opłat

Jako student Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu możesz ubiegać się o stypendia i zapomogi. W zależności od swojej sytuacji materialnej i wyników w nauce, możesz złożyć wniosek o przyznanie: stypendium naukowego, stypendium socjalnego, Stypendium Ministra oraz o zapomogę. Możesz otrzymać nawet 800 zł miesięcznie.

Na uczelni działają pracownicy, którzy udzielają wszelkich informacji nt. stypendiów i pomagają wypełnić dokumenty. Więcej informacji znajdziesz na podstronie Fundusz stypendialny