Jak zapisać się na studia

Wiemy, że zapisy na studia to sprawa niełatwa. Bogata oferta, różnorodność szkół, kompletowanie dokumentacji, mętlik w głowie kandydata, stres – to wszystko sprawia, że zwlekamy z podjęciem tej ważnej decyzji.

Aby ułatwić naszym przyszłym studentom ten trudny proces, przygotowaliśmy dla Was przejrzysty przewodnik krok po kroku, abyście mogli bez stresu przejść przez całą procedurę

Krok 1

Wybierz kierunek studiów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Jesteś maturzystą? Zapoznaj się z naszymi kierunkami studiów I stopnia.
Jesteś absolwentem studiów wyższych? Zapoznaj się z naszymi kierunkami studiów podyplomowych.

 

Rejestracja online.

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem www.wsp-inow.pl/rejestracja-online

Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz informacje dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym i na świadectwie dojrzałości.

Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.

Krok 2

Skompletowanie dokumentów.
Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej na wskazany poniżej numer konta:

Nr konta do przelewów za opłatę rekrutacyjną oraz wpisowego
Nazwa banku: BANK MILLENIUM

Nr konta:
58 1160 2202 0000 0001 4173 4996

W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, tytułem opłata rekrutacyjna za studia I stopnia/studia podyplomowe.

Krok 3

Złożenie dokumentów.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście, bądź za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału bądź odpisu świadectwa maturalnego.

Krok 4

Decyzja.
W Dziekanacie zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

Krok 5

Dopełnienie formalności.
Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy Uczelnia-Student oraz dokonanie odpłatności za studia.

 

Krok 6

Rozpoczęcie studiów.

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.

UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.

Miejsce składania dokumentów

Dziekanat i Dział Rekrutacyjny

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Księcia Kazimierza Kujawskiego

Stanisława Kiełbasiewicza 7

88-100 Inowrocław

Pytania ? wątpliwości ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie znalazłeś na nie odpowiedzi na naszej stronie, to prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Dział Rekrutacji 500 226 737 

bądź pod adresem email:dziekanat@wsp-inow.pl

Wymagane dokumenty

podpisany wydruk formularza rekrutacyjnego o przyjęcie na studia: Formularz możesz wypełnić tutaj. Po wypełnieniu formularza na wskazany adres mailowy otrzymasz gotowy dokument do wydruku.

kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)

4 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego, wymiary 35 x 45mm)

kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego

dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej

UWAGA! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu świadectwa dojrzałości.