Jak zapisać się na studia

Szanowni Państwo

Rekrutacja na studia z zajęciami od października 2021 roku trwa! 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rekrutacja odbywa się elektronicznie.

Maturzysto, już teraz zarezerwuj sobie on-line miejsce na studiach! 

Nie musisz stawiać się osobiście w Dziale Rekrutacji. Dokumenty doślesz pocztą elektroniczną, po ich otrzymaniu.

Władze Uczelni

Krok 1 wybierz studia:

⇒ Spośród kierunków studiów I stopnia wybierz kierunek, tryb i specjalność dla siebie: https://wsp-inow.pl/services/

⇒ Wypełnij formularz rekrutacyjny, który dostępny jest pod linkiem: https://wsp-inow.pl/rejestracja-online/. Po zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail link weryfikacyjny oraz automatycznie wygenerowany i wypełniony formularz rejestracyjny na studia.

⇒ Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, jeżeli dostarczysz do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów. W obecnej sytuacji prosimy, byś część z nich wysłał w formie elektronicznej na adres e-mail Uczelni: dziekanat@wsp-inow.pl.

⇒ W związku z sytuacją epidemiologiczną, poinformujemy Ciebie, kiedy będziemy mogli spotkać się w Uczelni. Wówczas będziesz mieć 14 dni na dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów osobiście lub pocztą poleconą na adres Biura Rekrutacji.

⇒ Przy przyjmowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Krok 2  Skompletuj wymagane dokumenty kandydata na studia I stopnia

⇒ Formularz rejestracyjny na studia (uzupełniony dokument generuje system zapisów online, który otrzymasz na swój adres e-mail)

⇒ kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis do wglądu po zakończeniu epidemii. Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze świadectwa, dostarczysz je w późniejszym terminie, a teraz zarezerwuj sobie miejsce i wyślij nam pozostałe dokumenty.

⇒ 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu/paszportu, zrobione na wprost, wymiary: 35x45mm). Zdjęcia należy dostarczy po zakończeniu epidemii.

⇒ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, którą można dokonać na wskazane poniżej dane numeru konta bankowego Uczelni:

Dane do przelewu

Bank  Millennium SA

58 1160 2202 0000 0001 4173 4996

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Krok 3  Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z ryzykiem zarażenia wirusem COVID-19, prosimy byś w pierwszej kolejności wysłał nam elektroniczne kopie skompletowanej dokumentacji e-mailem na adres Uczelni: dziekanat@wsp-inow.pl

To już! Jesteś studentem WSP!

Po przesłaniu kompletu dokumentów będziesz mógł:

  •  – zalogować się do Strefy Studenta
  •  – sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu

 

W przypadku pytań – pozostajemy do dyspozycji i służymy wyjaśnieniami.

Biuro Rekrutacji i Dziekanat WSP

Kontakt:
Biuro Rekrutacji WSP

Odwiedź nasz punkt rekrutacyjny przy ul. Najświętszej Marii Panny 19a, 88-100 Inowrocław
poniedziałek – nieczynne
wtorek: 10.00 – 18.00
środa: 08.00 – 16.00
czwartek 08.00 – 16.00
piątek 08.00 – 16.00
tel. 52 52 00 144,
e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

FAQ

Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunkach: Kryminologia, Administracja, Zarządzanie, w ramach których kształci na kilkunastu wybranych specjalnościach.
Zapoznaj się z pełną ofertą studiów I stopnia

By zostać studentem studiów licencjackich (I stopnia) należy posiadać świadectwo egzaminu maturalnego. O przyjęciu na wybrany przez Ciebie kierunek, decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje limit miejsc na każdym kierunku. Nie ma znaczenia ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym, ani wybór zdawanych przedmiotów.

Wszystkie kierunki w WSP prowadzone są w trybie zaocznym, czyli niestacjonarnym.
Na studiach niestacjonarnych (nst.) zajęcia odbywają się w weekendy. Zjazdy odbywają się zazwyczaj co drugi tydzień, co daje możliwość pogodzenia pracy z nauką bądź podjęcie pracy lub zdobycie doświadczenia podczas stażu i praktyk.

To Ty decydujesz, jak płacisz za studia. W Uczelni obowiązuje przejrzysty system opłat. Możesz wybrać czesne stałe lub czesne stopniowane – szczegóły znajdziesz w tabeli opłat

Jako student Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu możesz ubiegać się o stypendia i zapomogi. W zależności od swojej sytuacji materialnej i wyników w nauce, możesz złożyć wniosek o przyznanie: stypendium naukowego, stypendium socjalnego, Stypendium Ministra oraz o zapomogę. Możesz otrzymać nawet 800 zł miesięcznie.

Na uczelni działają pracownicy, którzy udzielają wszelkich informacji nt. stypendiów i pomagają wypełnić dokumenty. Więcej informacji znajdziesz na podstronie Fundusz stypendialny