About

Need some professional household help?

Contact our Customer Service representative to make an appointment and to answer all your questions!

WHY Johnyy go!

We are a company providing a wide range of maintenance and many other services needed to make your life comfortable and happy. Our high-class experts fix any malfunction and install any equipment in your house.

We work to ensure people’s comfort at their home, and to provide the best and the fastest help at fair prices. We stand for quality, safety and credibility, so you could be sure about our work.

We have been working for years to improve our skills, to expand the spheres of our work and to use the latest tools, so you could receive better results. We strive to enhance our experts’ skills and use high-tech technology.

The main goal is to provide our clients with the most complete list of services. We aim to expand our team of experts as there are more and more spheres of maintenance that we want to work with.

Always Available

We accept requests and phone calls 24/7 so you could resolve any problem whenever you need. Our emergency team will be at your place to fix the breakdown at short notice.

Qualified Agents

All our team members are high-qualified, educated and skilled agents. All of them are being trained according to the latest technologies. Our newbies work together with experienced.

Fair Prices

Our prices are both fair and affordable for all people. We offer flexible discount system so you could use any service you need.

Best Offers

We provide discounts on the most popular services and on the season services, so you could definitely receive any help without delay.

OUR SERVICES

We provide services in all kinds of household work: from minor repairs to welding and landscaping

Forget about household problems!

Rely on our team and enjoy the time!

OUR TEAM

Experienced and skilled repairmen will free you from many problems! You’ll definitely will be pleased with the result as we guarantee the best service!

Karolina Niedzielska

Wykładowca
mgr Karolina Niedzielska – jako szkoleniowiec specjalizuje się w kompetencjach twardych, w szeroko rozumianym prawie, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1977 r.). Stopień doktora otrzymał w 1987 r., a doktora habilitowanego w

prof. dr hab. Bogusław Sygit

prof. dr hab Bogusław Sygit - em. profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, b. kierownik Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji

Agata Kubiczek

Wykładowca
dr Agata Kubiczek – stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2003 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja

Agnieszka Kubiak

Wykładowca
Agnieszka Kubiak – po skończeniu filologii polskiej w 1999 roku na Wydziale Humanistycznym WSP w Bydgoszczy rozpoczęła pracę w szkole

Tomasz Niklas

Wykładowca
dr Tomasz Niklas – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jego zainteresowania naukowe obejmują sztukę polską epoki nowożytnej, europejską grafikę

What People Think About Us

“Kryminologia jest królową nauk penalnych. Zdobywanie więc wiedzy, którą niesie za sobą ta nauka – to przywilej jedynie tych, którzy chcą znać metodykę badań zachowań przestępczych, w tym etiologię ich czynów, osobowość sprawców, sposoby wykonywania czynów zabronionych – oraz umieć wykorzystywać instrumenty zapobiegające i zwalczające przestępczość. Powiedzenie więc, że warto studiować kryminologię – to powiedzenie…

prof. dr hab. Bogusław Sygit

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu jest pierwszą Uczelnią Wyższą z siedzibą w Inowrocławiu. Jako pierwsza Uczenia Wyższa w regionie kształcimy na kierunku Kryminologia. Już dziś zapraszam wszystkie chętne osoby do zapoznania się z naszą szeroką ofertą edukacyjną !

dr Wiesław Juchacz, prof. WSP Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, Polska