sylabusy_pielegniarstwo

Karty przedmiotów od naboru IV.2022

 (I rok)

Nazwa dokumentuPlik
Anatomia
Badania fizykalne
Biochemia i biofizyka
Etyka zawodu pielęgniarki
Farmakologia
Fizjologia
Język angielski
Język migowy – fakultet
Mikrobiologia i parazytologia
Patologia
Pedagogika
Podstawy pielęgniarstwa
POZ
Promocja zdrowia
Psychologia
Socjologia
Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – fakultet
Wychowanie fizyczne
Zakażenia szpitalne

 (II rok)

Nazwa dokumentuPlik
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Dietetyka
Genetyka
Organizacja pracy pielęgniarskiej
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Systemy informacji w ochronie zdrowia

Karty przedmiotów od naboru X.2022

 (I rok)

Nazwa dokumentuPlik
Anatomia
Badania fizykalne
Biochemia i biofizyka
Etyka zawodu pielęgniarki
Farmakologia
Fizjologia
Język angielski
Język migowy – fakultet
Mikrobiologia i parazytologia
Patologia
Pedagogika
Podstawy pielęgniarstwa
POZ
Promocja zdrowia
Psychologia
Socjologia
Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – fakultet
Wychowanie fizyczne
Zakażenia szpitalne

 (II rok)

Nazwa dokumentuPlik
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Dietetyka
Genetyka
Organizacja pracy pielęgniarskiej
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Systemy informacji w ochronie zdrowia