sylabusy_pielegniarstwo

Efekty uczenia się / Sylabusy

Karty opisu modułu kształcenia – I rok.

Nazwa dokumentuPlik
Anatomia
Badania fizykalne
Biochemia i biofizyka
Etyka zawodu pielęgniarki
Farmakologia
Fizjologia
Język angielski
Język migowy – fakultet
Mikrobiologia
Patologia
Pedagogika
Podstawy ratownictwa medycznego
Podstawy pielęgniarstwa
Promocja zdrowia
POZ
Psychologia
Socjologia
Radiologia
Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – fakultet
Wychowanie fizyczne
Zakażenia szpitalne